Nieuws – Sluiting verloskamers Gelre Zutphen

13-2-2023

Beste cliënte en partner,
Vorige week heeft de raad van bestuur van Gelre Ziekenhuizen medegedeeld dat er een voorgenomen besluit is om de afdeling Verloskunde in Zutphen te sluiten en de Spoedeisende Hulp af te schalen. Wij zijn door deze mededeling overvallen en zijn hiervan geschrokken.

We kunnen ons voorstellen dat het voor jullie een hoop vragen en onrust met zich meebrengt over waar jullie straks heen moeten bij acute zorg en waar de bevalling zal gaan plaatsvinden. Op dit moment hebben wij echter ook nog geen idee hoe de precieze invulling van het voorgenomen besluit eruit zal gaan zien. Wat we wel kunnen zeggen is dat ook wij zorgen hebben over de uitwerking van dit besluit op de veiligheid van de zorg gezien de afstand tot en de capaciteit van de omliggende ziekenhuizen. Daarnaast zijn wij bezorgd over jullie keuzevrijheid over de plaats van bevallen. Onze zorgen hebben wij inmiddels geuit bij verschillende organisaties binnen de geboortezorg.

Om bij een sluiting van de verloskamers in het Gelre Zutphen toch goede en veilige verloskundige zorg te kunnen blijven bieden, hebben wij als verloskundigenpraktijken de handen ineengeslagen. We hebben met elkaar veelvuldige gesprekken om te bekijken hoe we jullie de beste zorg kunnen bieden, want dat is en blijft ons streven! Ook de samenwerking met de gynaecologen en afdeling verloskunde is intensief.
Zodra er meer duidelijkheid is over de komende periode dan zullen wij dit uiteraard met jullie delen.

Namens alle verloskundigen uit de regio,
Buik&Co
De Bakermat
Verloskundig Centrum Zutphen
Vroedvrouwenpraktijk Dieren, Doesburg en Brummen
Zorg voor Groei