Miskraam

Helaas eindigt een zwangerschap soms in een miskraam. Als er in de prille ontwikkeling van een vruchtje iets fout gaat, kan de zwangerschap eindigen in een miskraam. Je merkt dit meestal het eerst aan een gevoel alsof je ongesteld wordt met bloedverlies en buikpijn.

Soms wordt pas tijdens de eerste echo ontdekt dat er geen kloppend hartje is en komt de buikpijn en het bloedverlies pas later op gang.

Bij een miskraam kan er meestal geen oorzaak gevonden worden. Vaak is er sprake van een afwijking bij het embryo. Deze kan niet verder ontwikkelen, stopt met groeien en wordt afgestoten.
Ongeveer 1 op de 10 zwangerschappen eindigt in een miskraam. In Nederland krijgen jaarlijks 20.000 vrouwen een miskraam.

Contact

Als je denkt dat je een miskraam krijgt, neem dan contact op met je verloskundige of het ziekenhuis als je daar onder zorg bent. Het is niet altijd zo dat bloedverlies tijdens de zwangerschap tot een miskraam leidt.

Wanneer je direct moet bellen: 
– Bij langdurig hevig bloedverlies. Zeker bij klachten van sterretjes zien, gevoel van flauwvallen of niet lekker worden
– Bij aanhoudende klachten van krampende buikpijn en/of hevig bloedverlies. Dit kan wijzen op dat de miskraam niet compleet is.
– Bij koorts, een temperatuur boven de 38 graden
– Bij ongerustheid

Niet vitale zwangerschap
Je bent zwanger, maar op je echo is geen levend kindje of embryo te zien. Dit heet een niet vitale zwangerschap. Je zult een miskraam krijgen, maar hebt nu nog geen klachten die wijzen op een miskraam. Informatie over het vervolg en de keuzes die je hebt, vind je hier in duidelijke filmpjes.