Disclaimer

De website van Geboortezorg Zutphen wil cliënten, bezoekers, verwijzers en overige geïnteresseerden informatie bieden. Geboortezorg Zutphen heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks accepteert Geboortezorg Zutphen geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, noch voor schade, overlast of ongemak dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de informatie. Aan de informatie die is opgeslagen in www.geboortezorgzutphen.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Wel stelt Geboortezorg Zutphen het op prijs als u vermeende onvolledigheden en/of onjuistheden meldt via communicatie@gelre.nl

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo’s, foto’s en illustraties. De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Geboortezorg Zutphen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Aanvragen hiervoor kunnen worden gericht aan: communicatie@gelre.nl

Links

Op de website van Geboortezorg Zutphen is een aantal verwijzingen (links) opgenomen naar websites van derden. Deze links vallen buiten de controle van Geboortezorg Zutphen en zij kan dan ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Privacy

Alle door bezoeker c.q. gebruiker van de website www.geboortezorgzutphen.nl aan Geboortezorg Zutphen verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en, tenzij expliciet kenbaar gemaakt, niet door Geboortezorg Zutphen bekend worden gemaakt aan derden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Zie ook het privacy statement.

Verwijzing naar informatie en diensten

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de website van Geboortezorg Zutphen. Geboortezorg Zutphen spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie in welke vorm dan ook (tekst/foto/video/etc) van www.geboortezorgzutphen.nl in te passen in de eigen website, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van Geboortezorg Zutphen heeft.

Wijzigingen

Geboortezorg Zutphen behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de website www.geboortezorgzutphen.nl van kracht.

Colofon

Eindredactie: werkgroep communicatie geboortezorg Zutphen
Webmaster: Pluimers Media
Fotografie:  o.a. Medische Fotografie Gelre Ziekenhuizen
Geboortezorg Zutphen, KvK-nummer: ….

© Copyright Geboortezorg Zutphen 2018